Home  |  Blog  |  Staff Pick: 50 Fakta Asas Kenegaraan

Staff Pick: 50 Fakta Asas Kenegaraan

Name: Puan Hasniza Binti Hashim
Position: Librarian, Digitisation and OCR Unit
Book: Malaysia: 50 Fakta Asas Kenegaraan.
Author: Chamil Wariya
Publisher: Media Global Matrix
Publication Year: 2007
Language: Bahasa Melayu


Synopsis:


“Buku ini memaparkan 50 perkara asas untuk memahami Persekutuan Malaysia sebagai sebuah entiti politik dalam bentuj yang ada hari ini. Negara yang genap berusia setengah abad pada 31 Ogos 2007, tidak tercipta dalam kekosongan sosial. Malaysia tidak menjadi sebuah negara majmuk begitu sahaja. Sebaliknya ia diasaskan hasil tolak ansur golong pemimpin sederhana dikalangan bangsa Melayu dan bukan Melayu yang membuat keputusan untuk menjadikan Malaysia sebagai tanah air mereka. Hasil persepakatan itu, atau apa yang selalu dipanggil kontrak sosial terjelma dalam Perlembagaan Persekutuan. Selama tempoh 50 tahun itu, kontrak sosial itu yang memberi bangsa Melayu beberapa hak istimewa sebagai balasan bagi dasar-dasar liberal kewarganegaraan kepada penduduk bukan Melayu, walaupun dipertikaikan dari masa ke masa, tetapi pada umumnya ia kekal jitu menjadi pegangan parti politik yang memerintah.”Comment:


“Malaysia: 50 Fakta Asas Kenegaraan by Chamil Wariya” is a compilation of 50 basic Malaysian nationhood facts that acts as a guidance for us to understand the ‘spirit’ of Malaysia. The three chapters – Asas Kenegaraan, Institusi Pemerintahan, and Lambang Kebangsaan – neatly divides these 50 facts into three parts to aid understanding of Malaysian Nationhood.


The first chapter, Asas Kenegaraan, discusses the formation and development of Malaysia in its early days. Achieving Independence in 1957 was a historic moment for our country, as was the formation of Malaysia in 1963. The author then delves deeper into discussing various topics including the Federal Constitution, the population of Malaysia, Malay special rights, Vision 2020, and the impact of geography on the population and politics of of the states in Malaysia.


The next chapter, Institusi Perlembagaan, are more ‘technical’ in the sense that it explains the roles and functions of the Executive, Legislative, and Judiciary. The author took the opportunity to explain the role of the Monarchy in Malaysia; explaining that the Yang di-Pertuan Agong acts as the Supreme Head of the Federation of Malaysia, and Head of Islam in some states in Malaysia (his home state, Malacca, Penang, Sabah, Sarawak, as well as the three Federal Territories).


The final chapter, Lambang Kebangsaan, focuses on the elements that symbolise Malaysia. These include our National Anthem, Negaraku; the 14 stripes of a flag that is known as Jalur Gemilang; our 5 national principles, Rukun Negara; and many more.


Reading this book has given me a deeper understanding and appreciation for our country, Malaysia. Though the title says fifty basic facts, there is nothing basic about learning or relearning new things about your home country. For this reason, I chose this book as my Staff Pick.

–    Puan Hasniza binti Hashim, Librarian, Digitisation & OCR UnitExcerpt:


“Perlembagaan Persekutuan merupakan dokumen undang-undang tertinggi yang menjadi asas urus tadbir negara. Perkara 4(1) Perlembagaan Malaysia menyatakan, “Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat yang berlawanan itu.”Digubal oleh para pengasas kemerdekaan pada 1957 setelah mendapat perkenan Raja-Raja Melayu dan Ratu Inggeris, ia kemudian menjadi asas undang-undang tubuh Persekutuan Malaysia.” – page 35


“Maju dengan system dan masyarakat yang bobrok bukanlah sifat Malaysia yang diingini oleh Dr. Mahathir Mohamad pada 2020. Bagi beliau, sifat keempat masyarakat Malaysia yang maju hendaklah kukuh cirri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.” – page 114


“Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ditubuhkan mengikut Perkara 141A Perlembagaan Persekutuan. Anggota-anggotanya terdiri daripada seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi dan tidak kurang daripada empat anggota lain, dengan jumlah maksimummya tidak melebihi 8 orang. Penyandang jawatan dalam suruhanjaya itu juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, menggunakan budi bicaranya, selepas menimbang nasihat Perdana Menteri dan setelah berunding dang Majlis Raja-Raja.” – page 264This book is available at the Perdana Library. If you are interested in reading or borrowing this book, please contact us: 03-88858961 (Library Counter).

blue-sfera