SEJARAH MALAYSIA: WACANA KEDAULATAN BANGSA, KENEGARAAN DAN KEMERDEKAAN

Author: Abdul Rahman Haji Ismail, Azmi Arifin

Publisher: USM, 2016

ISBN: 9789838619103

Call Number: 959.5 SEJ

Pandangan dan pemikiran sejarah baharu tentang isu-isu yang berkaitan dengan sejarah identiti bangsa, kedudukan institusi beraja, dasar kolonialisme, perjuangan antipenjajah, semangat kebangsaan, kesedaran konsep ‘Melayu Raya’, konfrontasi Malaysia-Indonesia, perjuangan kemerdekaan sehinggalah kepada pengisian dan pengukuhan negara bangsa Malaysia selepas negara mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957, semuanya dirangkum dan dihimpunkan dalam buku Sejarah Malaysia: Wacana Kedaulatan Bangsa, Kenegaraan dan Kemerdekaan ini.

 For more information on the book, you may go to our Library OPAC here.