Website
Website

KEWANGAN ISLAM MENYUSURI ZAMAN KEPIMPINAN PERDANA MENTERI MALAYSIA

KEWANGAN ISLAM MENYUSURI ZAMAN KEPIMPINAN PERDANA MENTERI MALAYSIA

Description

Editor: Noor Inayah Yaakub et al.

Publisher: Perdana Leadership Foundation

Year: 2010

ISBN: 9978-967-363-180-3

Buku ini membincangkan perbankan Islam bermula dari era Tunku Abdul Rahman. Konsep perbankan Islam dan Takaful dikupas dipertingkat awal sebagai pengenalan kepada kerangka kewangan Islam di Malaysia. Seterusnta buku ini mengupas pengunaan dinar sebagai mata wang yang berfungsi memangkin ekonomi perbankan Islam.

For more information on the book, you may go to our Library OPAC here.

Sign up to receive our emails and be alerted of our programmes.

 

 

© 2018 Perdana Leadership Foundation. All rights reserved.