Website
Website

JURNAL BIOGRAFI MALAYSIA; JOURNAL OF MALAYSIAN BIOHRAPHIES

JURNAL BIOGRAFI MALAYSIA; JOURNAL OF MALAYSIAN BIOHRAPHIES

Description

Author: Arkib Negara Malaysia

Publisher: Arkib Negara Malaysia

Year: 2008

ISSN: 18234623

Call Number: 920.059 JUR

Jurnal Biografi malaysia adalah suatu penerbitan yang diusahakan oleh Arkib Negara Malaysia. Tujuan utamanya ialah untuk menyebarkan maklumat mengenai orang peroarangan yang telah menyumbang ke arah pembentukan sejarah negara kita. Selain artikel mengenai tokoh-tokoh dan orang perseorangan, jurnal ini juga mengetengahkan isu-isu berkaitan dengan penyelidikan biografi di malaysia. Di samping itu, jurnal ini juga memperkenalkan kepada orang ramai bahan-bahan biografi yang terbuka untuk rujukan dan penyelidikan di Arkib Negara Malaysia. Bahan-bahan tersebut terdapat dalam pelbagai bentuk, sama ada sebagai dokumen rasmi, koleksi surat persendirian ataupun rakaman sejarah.

For more information on the book, you may go to our Library OPAC here.

Sign up to receive our emails and be alerted of our programmes.

 

 

© 2018 Perdana Leadership Foundation. All rights reserved.