Website
Website

PERJUANGAN BELUM SELESAI TUN DR MAHATHIR; DALAM ARENA PENGAJIAN TINGGI NEGARA

PERJUANGAN BELUM SELESAI TUN DR MAHATHIR; DALAM ARENA PENGAJIAN TINGGI NEGARA

Description

Author: Kamarudin Hussin, Mazmin Mat Akhir & Zuraidah Mohd Zain

Publisher: Universiti Malaysia Perlis

Year: 2010

ISBN: -

Sekiranya kesemua sumbangan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Malaysia hendak didokumenkan dengan lengkap, dokumen tersebut tidak mungkin dapat dihasilkan. Apabila buku pertama UniMAP tentang Tun bertajuk, Jejak Bakti: Sumbangan Tun Dr Mahathir Dalam Bidang Kejuruteraan ditulis beberapa tahun yang lalu, persoalan yang sama telah timbul. Panel penulis merasa risau tentang bagaimana hendak menghasilkan buku yang 'berlaku adil' kepada sumbangan Tun yang terlalu banyak dan pelbagai itu.

For more information on the book, you may go to our Library OPAC here.

Sign up to receive our emails and be alerted of our programmes.

 

 

© 2018 Perdana Leadership Foundation. All rights reserved.