Website
Website

MAHATHIR Pimpinan Cemerlang

MAHATHIR Pimpinan Cemerlang

Description

Author: Aeby Muara

Year: 1999

Publisher: Wawasan Information

ISBN: 983-99369-0-5

Setiap kaum di Malaysia boleh memupuk nilai-nilai yang baik dan mengamalkannya sehingga ia menjadi sebahagian daripada budaya kaum itu turun temurun. Hari ini pun budaya kaum-kaum di Malaysia, terutamanya Melayu dan Bumiputra lain, sudah berubah supaya lebih sesuai dengan keadaan di negara yang pesat membangun ini. hanya sedikit sahaja lagi perubahan yang diperlukan untuk menjadikan budaya kita sesuai dengan kejayaan. Dan di antaranya ialah sikap terhadap bekerja kuat dan rajin.

For more information on the book, you may go to our Library OPAC here.

Sign up to receive our emails and be alerted of our programmes.

 

 

© 2018 Perdana Leadership Foundation. All rights reserved.