Website
Website

BIBLIOGRAFI TUN ABDUL RAZAK HUSSEIN

BIBLIOGRAFI TUN ABDUL RAZAK HUSSEIN

Description

Author: Hidayati Haron, compiler, editor.

Added Author: Zarina Abu Bakar, editor

                        Azahar Mohd. Noor, editor

                        Suriyana Mohd. Noor, compiler

Publisher: Yayasan Kepimpinan Perdana

Year: 2012

ISBN: 978-983-43569-6-5

Bibliografi ini merupakan himpunan tentang hasil penulisan/ karya yang berkaitan dengan Allahyarham Tun Abdul Razak Bin Hussein dari sumber- sumber pemikiran beliau dalam Pembangunan Luar Bandar, Ekonomi, Pendidikan dan Perhubungan Antarabangsa. Bibliografi ini dihasilkan untuk memudahkan pengguna dalam pencarian bahan- bahan penyelidikan.

Bibliografi Tun Abdul Razak ini menyenaraikan sebanyak 16 Minigraf, 420 ucapan- ucapan, 84 Artikel Majalah dan 67 Artikel Suratkhabar. Bahan- bahan ini boleh didapati di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Yayasan Kepimpinan Perdana (YKP), Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM), dan juga Arkib Negara Malaysia (ANM).

For more information on the book, you may go to our Library OPAC here.

Sign up to receive our emails and be alerted of our programmes.

 

 

© 2018 Perdana Leadership Foundation. All rights reserved.